verkoop@beeldmedia.nl | 079-363 30 93

Aanleverspecificaties


Voordat u de advertentie gaat opmaken, is het goed om over de volgende punten na te denken.

  • De lezers zien uw reclame als ze passeren, de boodschap moet dus meteen duidelijk zijn.
  • De lezers zien uw reclame vaak voorbij komen.
  • Veel beweging leidt af, een enkele beweging trekt wel aandacht.
  • Gebruik een helder lettertype.
  • Kies goede contrasterende kleuren (vermijd wit als achtergrond).
  • Korte teksten werken het beste, 6 tot 10 woorden hooguit.

Uiteraard helpen we u met de juiste uiting. U kunt de uiting altijd vooraf doormailen ter beoordeling aan verkoop@beeldmedia.nl.

De specificaties voor de uiting(en) zijn:

  • Formaat: 480 x 288 pixels.
  • Bestandsformaat: JPG stilstaand beeld.
  • Bestandsformaat: AVI of MP4 voor bewegend beeld. (Maximaal 7 seconden en slechts 30% beweging toegestaan.).